Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Hyvä teko hymyn kautta - En god gärning med ett leende

KlubienTapahtumat

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Ungdomsutbytet är ett internationellt nätverk

yleisesti1Lions ungdomsutbyte är en möjlighet för ungdomar att skapa internationella kontakteroch på samma gång bekanta sig med olika länders språk och kultur. Lions ungdomsutbyte sker enligt internationellt godkända regler och normer och destinationsländerna är många.

Utbytet från Finland sker under 3-4 veckor sommartid beroende på destinationsland. I de flesta länder består utbytet av en värdfamiljsperiod och ett läger. Mera info om destinationsländerna fås på fliken "Länkar och blanketter".

 
Vårt eget distrikt 107-A har redan i åratal varit det aktivaste distriktet i Finland inom ungdomsutbytet. Vi hoppas att denna tradition fortsätter och att så många klubbar som möjligt tar ungdomsutbytet för perioden 2017-2018 som en aktivitet. Ungdomsutbytet innebär inte nödvändigtvis stora kostnader för klubben.

Varje klubb besluter själv om antalet ungdomar som skickas iväg och med vilken summa klubben deltar i resekostnaderna.

Utbytet förutsätter inte heller att ungdomens familj tar emot en utländsk ungdom samtidigt men det vore fint, om familjen kunde kunde öppna hemmets dörrar någon annan sommar för en sådan. Då kan vi också i framtiden skicka våra ungdomar på utbyte utomlands.

Mera info om att vara värdfamilj finns på fliken ”Bli värdfamilj”.

Lionsförbundets ungdomsbytets sidor


HelpLinkki

Länkar

Facebook A-piiri