Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Kohdataan, toimitaan ja viihdytään - Träffas, agerar och trivs

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Lions QuestLions Quest vårinfo

Tack till er alla för höstperioden 2017
Ni klubbar har varit aktiva och vi kunde hålla höstens kurs.

Vårperioden 2018 har börjat och i ÅBO hålls en kurs 15 – 16.3.18

Platsen är under den här perioden undervisningsrestaurangen Taito, Åbo yrkesinstitut.
http://www.lionsquest.fi/etusivu/

 

Jag hoppas att de flesta klubbar skulle ta delta i Quest-aktiviteten.
Priset på grundkursen är 410 €/deltagare och tar två dagar i anspråk.
Alla som arbetar med barn och ungdomar kan delta i kursen:

  • skolorna: lärarna, assistenterna
  • daghemmen: barnträdgårdslärarna, specialassistenterna och barnvårdarna
  • församlingarna: barnledarna
  • idrotts- och motionsföreningarna: tränarna
  • och alla som arbetar med barn och unga

Redan under hösten har Lionsförbundet sänt information om kursen till skolorna, vilket innebär att skolorna preliminärt redan är medvetna om den. Andra håll som t.ex. församlingarna och förskolorna har inte fått information. Därför är er insats på orten SYNNERLIGEN VIKTIG!

Lionsförbundets kansli har fört fram möjligheten att förutom grundkursen erbjuda fostrare utanför skolvärlden, för sådana som verkar/arbetar med barn och ungdomar, en utbildning till en engångskostnad på 3500 euro.
10 klubbar kan t.ex. tillsammans utbilda 30 deltagare och då är priset som klubben betalar 350 euro och med de pengarna kan klubben utbilda 3 personer. Utbildningen betalas av arrangörsklubben som i sin tur debiterar de övriga deltagande klubbarna.
Kursen pågår under två kvällar
Kursen är en beställningskurs som ordnas skilt utanför ordinarie kursutbud.

Lions Quest Kunskap för livet-programmet är en av de viktigaste aktiviteterna inom lionsverksamheten.

Lions Quest-utbildningen i Finland anses även internationellt vara mycket högklassig. Våra egna utbildare har fått ge utbildning även utomlands åt personal inom undervisningssektorn.

 
Vår utbildning svarar direkt på de nya undervisningsplanernas utmaningar. Innehållet och materialet i vår utbildning ger praktiska verktyg för lärare och fostrare.
Vi främjar på det här sättet barnens och de ungas levnadsfärdighet och vi förebygger t.ex. marginalisering och mobbning. Vår utbildning stöds bl.a. av professor Kirsi Lonka från Helsingfors, docent Matti Rimpelä från Tammerfors, professor Taru Lintunen från Jyväskylä och tränaren Jukka Jalonen.

Jag ber att ni meddelar mig klubbens beredskap att sponsorera fostrare till vår utbildning ifall ni inte hittar deltagare därför att:
Några som gärna skulle delta i kursen har anmält sig till mig men de har inte hittat sponsorer.

JAG VÄNTAR PÅ ATT NI TAR KONTAKT

Jag ber och hoppas att de som sköter Lions Quest-ärendena i klubbarna aktivt är i kontakt med områdets/ortens skolor, daghem, församling och de som arbetar inom idrottssektorn så att det goda arbetet med barn och unga fortsätter lyskraftigt även framöver.

Då klubben har fått veta vem som ska utbildas, bör han/hon anmäla sig elektroniskt på Lionsförbundets hemsida.

http://www.lionsquest.fi/ilmoittautuminen/
Det är viktigt att man i anslutning till anmälningen nämner sponsorklubben.

 

På Lions Quests vägnar, redan nu på förhand ett stort tack.

En god början på år 2018 till er alla.

Samarbetshälsningar

Virpi Lukkarla
044 060556
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


HelpLinkki

Facebook A-piiri