Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Kohdataan, toimitaan ja viihdytään - Träffas, agerar och trivs

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Ett tack till er alla för den senaste perioden

Vi har varit aktiva och vi kunde förverkliga vår kurs. FINT!

En ny höstperiod har inletts och verksamhets- periodens kurser (finskspråkiga) hålls i ÅBO:
24–25.10.17 och under våren 15–16.3.18.

Under den här perioden är platsen undervisningsrestaurangen Taito, Åbo yrkesinstitut.
http://www.lionsquest.fi/framsidan/

Nu är det en VIKTIG tidpunkt för att i klubbarna ta upp Quest-aktiviteten och att sätta igång med att marknadsföra den högklassiga Quest-utbildningen. Priset på grundkursen är 410 €/deltagare.

  • till skolorna: lärarna, assistenterna
  • till daghemmen: barnträdgårdslärarna, specialassistenterna och barnvårdarna
  • till församlingarna: barnledarna
  • och till alla som arbetar med barn och unga

Redan under hösten har Lionsförbundet sänt information om kursen till skolorna, vilket innebär att skolorna preliminärt redan är medvetna om den. Andra håll som t.ex. församlingarna och förskolorna har inte fått information. Därför är er insats på orten SYNNERLIGEN VIKTIG!

Lions Quest Kunskap för livet-programmet är en av de viktigaste aktiviteterna inom lionsverksamheten.

Lions Quest-utbildningen i Finland anses även internationellt vara mycket högklassig. Våra egna utbildare har fått ge utbildning även utomlands åt personal inom undervisningssektorn.

Vår utbildning svarar direkt på de nya undervisningsplanernas utmaningar. Innehållet och materialet i vår utbildning ger praktiska verktyg för lärare och fostrare.

 
Vi främjar på det här sättet barnens och de ungas levnadsfärdighet och vi förebygger t.ex. marginalisering och mobbning. Vår utbildning stöds bl.a. av professor Kirsi Lonka från Helsingfors, docent Matti Rimpelä från Tammerfors, professor Taru Lintunen från Jyväskylä och tränaren Jukka Jalonen.

Jag ber att ni meddelar mig klubbens beredskap att sponsorera fostrare till vår utbildning ifall ni inte hittar deltagare därför att: Några som gärna skulle delta i kursen har anmält sig till mig men de har inte hittat sponsorer.

JAG VÄNTAR PÅ ATT NI TAR KONTAKT

Jag ber och hoppas att de som sköter Lions Quest-ärendena i klubbarna aktivt är i kontakt med områdets/ortens skolor, daghem, församling och de som arbetar inom idrottssektorn så att det goda arbetet med barn och unga fortsätter lyskraftigt härifrån och framöver.

Då klubben har fått veta vem som ska utbildas, bör han/hon anmäla sig elektroniskt på Lionsförbundets hemsida.
http://www.lionsquest.fi/anmalning_/

Det är viktigt att man i anslutning till anmälningen nämner sponsorklubben.

På Lions Quests vägnar, redan nu på förhand ett stort tack.


Med en önskan om en bra verksamhetsperiod 2017 - 2018

Samarbetshälsningar

Virpi Lukkarla
044 0605563
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

HelpLinkki

Facebook A-piiri