Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Kohdataan, toimitaan ja viihdytään - Träffas, agerar och trivs

KlubienTapahtumat

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

107 a logo ei varjoa

Kerro palvelustamme - Berätta om vår service

 

 

lionlogo 2c Eivarjoa

Tack till distriktets klubbar och alla lion och leomedlemmar med partner – ni utför ett gott servicearbete.

Jag funderar ganska ofta på det mål som jag har satt för den här perioden, nämligen att få klubbarna och klubbmedlemmarna att berätta om vårt servicearbete. Då jag nu helt kallt försöker reda ut servicesituationen, ser det inte helt bra ut såhär i början av perioden. Som tur är, har även distriktsguvernören öron och genom att höra på oss lion och de människor som vi hjälper vet jag att situationen är bättre än vad statistiken visar.


Jag ber särskilt klubbfunktionärerna att följa med distriktets hemsidor och i lämplig omfattning till alla medlemmars kännedom vidarebefordra den e-post som kommer till klubben. För distriktsguvernören och distriktsstyrelsen samt kommittéordförandena är de här elektroniska informationskanalerna, vid sidan av klubbesöken, den snabbaste och ofta det enklaste sättet att stöda det servicearbete som ni utför.

Även distriktets och förbundets www-sidor ger svar på många av era frågor och så kan ni ännu söka svar, enligt de råd som ges i Lions-info som fanns som bilaga till den senaste Lion tidningen, såväl av distriktets informationsansvariga 2:a vice distriktsguvernören Eija Kesti som av undertecknad. På svenska kan man i mera invecklade frågor få hjälp av PDG Bo Lindberg.

Under den närmaste framtiden kommer ni att får flera meddelanden ur vilka ni förhoppningsvis kan ösa idéer för er serviceverksamhet. Förutom den pågående fredsaffischtävlingen finns det många andra möjligheter att stöda och engagera ert närområde. Av dessa kan nämnas Quest-utbildningarna, anskaffning av hjärtstartare, julkorten och lotterna.

Stöd för rapporteringen av serviceinsatser (aktiviteter) får man

 
redan 30.9. genom den utbildning i MyLion-systemet som ordnas i Åbo. MyLion och medlemsregistret MyLCI är medel med vilka man riktar in sig på framtiden.

Nyligen visade jag för en yngre lionmedlem den gamla verksamhets- och medlemsrapporteringsblanketten. Han förvånade sig inte direkt över innehållet utan över blankettens många kalkerkopior som man rev av för såväl klubbens bruk som för distriktet, förbundet och den internationella organisationen så att alla kunde föra sin statistik och fylla sina register. Tillsammans konstaterade vi att allt detta inte skiljer sig så mycket från det rådande systemet. Penna, kalkerpapper och brevkuverten har nu bara ersatts av applikationer för smarttelefonen eller datorn.

Då jag har använt mig av bägge sätt väljer jag nu gärna det nuvarande.

När det här skrivs har vi enligt statistiken i My Lion utfört 782 timmar servicearbete och hjälpt sammanlagt 508 människor.

Patis 9.9.2019

Heikki MäkiBerätta om vår service

Under tiden 1 – 11.8.2019 ordnades i distriktet ett internationellt ungdomsläger. Det föregicks av en familjevistelse under vilken nästan 30 unga från närmare 20 länder kunde bekanta sig med hur man levde i en alldeles vanlig finländsk familj.

Arrangemangen kring utbytet, värdfamiljerna och lägret kom till via tiotals och åter tiotals talkoarbetstimmar under en period som räckte över ett år före själva förverkligandet. Ordförande för distriktets ungdomsutbyteskommitté, Kaija Honka och distriktets utbildningsledare Marja-Leena Knuutinen som fungerade som lägerledare, fick med sina medarbetare allt att fungera. Inalles 17 lägermöten hölls under vilka arrangemangen och programmet fick sin utformning och som man även kunde följa på distriktets hemsida.

Vid sidan av allt detta började man i vårt distrikt redan i november 2018 söka

 
efter ungdomar som ville delta i ungdomsutbytet. Vid informationstillfället i juni 2019 fick 32 ungdomar på väg till 21 olika länder de sista tipsen inför sina resor.

Här ett tack till alla de som var med och rodde i land alla arrangemang och till alla som på ett eller annat sätt stödde aktiviteten.

Ännu två personliga minnesbilder av ungdomsutbytet:

  1. Det gjorde gott åt distriktsguvernören att skala potatis och morötter till den fisksoppa som lägerdeltagarna bjöds på. Vi hjälper och vi har många sätt att göra gott.
  2. LC Turku/Citys klubbmöte inleddes med att en abiturient, som deltagit i ungdomsutbytet, berättade om sin resa. Den ungas berättelse innehöll sådan fräschhet och äkta tacksamhet som det är skäl att ta modell av.

PDF ikoni

 

 

HelpLinkki

Länkar

Facebook A-piiri