Lions Clubs International - Piiri 107-A

Kohdataan, toimitaan ja viihdytään - Träffas, agerar och trivs

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Näsdagens kollekt 2019

Det har redan blivit tradition att, A-distriktets Lions bär upp kollekten vid Tomas mässan i Mikaelskyrkan i Åbo, som anordnas till förmån för Näsdagsinsamlingen. Så skedde också detta år söndagen 26 oktober. Denna gång ställde sex PDG upp, en av dem även PCC.

Missionsförbundet för affärsmän i Finland står som huvudarrangör för mässan och bistås av olika välgörenhetsorganisationer med egna arbetsinsatser, så också Lions.

Yle har också via stiftelsen för Näsdagen en betydande roll. Lions deltar visserligen inte som organisation i Näsdagsinsamlingen, men distriktsstyrelsen i A-distriktet har beslutat fortsätta traditionen på sitt sätt. I huvudsak sker medverkan i klubbarnas aktiviteter, att bära upp kollekten i Tomas mässan är den enda på distriktsnivå.

Antalet deltagare i mässan var lägre än på många år, måhända inverkade vädret på det. Totalt uppgick kollekten likväl till nästan 632 euro. Beloppet går i oavkortat till Näsdagsinsamlingen. Mål för insamlingen är såsom tidigare Världens barn, främst i utvecklingsländerna. Detta återspeglades i innehållet för mässan och aktörerna representerade de unga till och med hon som höll predikan. Utgångspunkten här var, vad är sanning:

 

HelpLinkki

Länkar

Facebook A-piiri