Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Kohdataan, toimitaan ja viihdytään - Träffas, agerar och trivs

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

T3-sjukhusprojektet behöver hjälp av donatorer

t3 hanke 400Det riksomfattande Nya Barnsjukhuset 2017- projektets insamlingstillstånd har gått ut.

För insamlingen hade man ställt upp det övergripande målet på 30 miljoner euro. Målet överskreds med hela sex miljoner euro. Från lionsdistrikten och -klubbarna samt från andra lionshåll har man sammanlagt donerat den fantastiska summan på 248 926,79 € som vi kunde läsa om i LION-tidningen 5/2015. Ett utmärkt resultat!

Genom det beslut som A-distriktets styrelse har fattat, riktar man nu blicken mot det egna landskapet Egentliga Finland. I anslutning till universitetscentralsjukhuskomplexet i Åbo kommer man under åren 2019-2020 att bygga det nya T3-sjukhuset som bl.a. ska inrymma barn- och kvinnokliniken. Fastän beslutet om byggnaden och dess finansiering har fattats och planeringen redan är i full gång behöver sjukhusprojektet ändå hjälp av donatorer.

 

A-distriktet har beslutat att svara på behovet och ordnar inom sitt område under perioderna 2017 - 2018 och 2018 - 2019 en insamling vars mål är att inreda två inflyttningsklara föräldrarum. Man har planerat att insamlingen genomförs enligt principen för en s.k. bröllopsgåvolista. Det innebär att alla nödvändiga anskaffningar prissätts och donatorerna kan bekosta någon anskaffning antingen helt och hållet eller delvis. För insamlingen levererar ÅUCS en behovslista med priser och då finansieringen är klar, sköter de själva om anskaffningen (moms-fritt).

Rummen benämns Lionsrummen och på väggen sätter man upp en tavla med donatorernas namn.

För att bereda ärendet har man utsett en arbetsgrupp som består av 1.VDG Ulla Rahkonen, 2.VDG Risto Paukku, PDG Tommi Virtanen och lion Kimmo Lang.

Såväl klubbar som enskilda lion kan göra donationer. Deltagandet är frivilligt och insamlingen ska inte göras till en tävling mellan klubbarna.

Då Röda Fjädern-insamlingen slutar 30.6.2017. Då klubbarna 8.10. får den returnerande andelen (25 %) av sina insamlade Röds Fjädern-medel, kan klubben, om den så vill, ävenan vända dessa medel till den här insamlingen för att förebygga marginalisering av långtidssjuka barn och ungdomar.

Projektet med föräldrarummen presenteras vid Lionsförbundets årsmöte i Åbo fredag 27.5.2016. För distriktets klubbar ordnas ett separatinformationstillfälle hösten 2016.


HelpLinkki

Facebook A-piiri