Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Kohdataan, toimitaan ja viihdytään - Träffas, agerar och trivs

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Hur insamlingsresultatet redovisas?

  • Klubben tömmer bössan med nyckel som medföljer, räknar pengarna och sätter in dem via en bank på något av Näsdagens konton
  • Redovisning av dagskassan / på bankgiroblanketten antecknas Nenäpäivä-säätiö som mottagare och REFERENSNUMRET för eget distrikt.

Vi rekommenderar att mynt inte ges att räknas av myntautomat, för då får inbetalningen inte ert referensnummer och de medel ni samlat in hänförs varken till eget distrikt eller Lionsförbundet. Sedlar bör vanligtvis inbetalas skilt vid kassan.

 

Konton för Näsdagsinsamlingen är:

NORDEA 157230-384420
IBAN-kontonummer FI37 1572 3000 3844 20

SAMPO 800015-70850413
IBAN-kontonummer FI47 8000 1570 8504 13

ANDELSBANKEN 578010-2314
IBAN-kontonummer FI44 5780 1020 0003 14

 

Referensnummer för A-distriktet är

101011110260

För direkta donationer från klubbarna används samma konton och referensnummer.

 


Näsdagen logo

HelpLinkki

Facebook A-piiri