Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Kohdataan, toimitaan ja viihdytään - Träffas, agerar och trivs

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

107AKohotettu50x76yamada logo large 100

 

Distriktsguvernörs informationsbrev 7/2015-2016/06.01.2016

Bästa lion i A-distriktet

Både år och väderlek har bytt skepnad. Här i sydvästra Finland fick vi uppleva en grön jul och även temperaturen var behagligt mild. Då året gick över i nytt, inleddes det med en bister köld. Jag önskar att i lionvärlden skulle den där varma perioden fortsätta inom oss alla – hjälp behövs verkligen inom flera olika områden.

Hos oss börjar på distriktsnivå en utmanande vårperiod som kulminerar i förbundets 63:e årsmöte i Åbo 27 – 29.5.2016. Vår landskapstidning Turun Sanomat rapporterade om årsmötet i tidningen som utkom senaste söndag 3.1.2016.

 

ÖGONSJUKHUSPROJEKTET I RATNAPURA, SRI LANKA

Jag återkommer på nytt till det här ärendet. Jag konstaterar att många klubbar fint har dragit sitt strå till stacken, men jag hoppas att de klubbar som inte ännu har deltagit i insamlingen skulle ta del i projektet. Vi vill ju också i den här saken vara av bästa A-klass.

Klubben kan betala sin donation från aktivitetskontot eller vid behov från det administrativa kontot eller samla in medlen vid klubbmötet. Summan betalas in på det egna liondistriktets  aktivitetskonto.

Konto: FI37 1259 3000 2021 68        BIC: NDEAFIHH

För klubben är t.ex. 5 €/medlem i det här sammanhanget en bra donation men man kan så klart också donera mera. Ni hänger väl med!

 

JALOPEURA

Jag påminner om att ”dead line” för vår distriktstidning Jalopeura obönhörligt närmar sig. Nu är den sista stunden kommen för att sända in berättelser och bilder till tidningen. Materialet bör vara hos tidningsredaktionen senast i slutet av andra veckan i januari. Låt oss igen ta det här som en gemensam aktivitet och få till stånd en prima tidning.

 

LIONS- OCH LCIF-VECKAN

Lionsveckan och LCIF-veckan firas 10.1 – 16.1. I vårt distrikt har man traditionellt genast i början firat lions kyrksöndag. Jag hoppas att man i stora skaror skulle delta i kyrksöndagen. Man kan delta i serviceveckan bl.a. genom att ordna serviceprojekt så att man kan hjälpa barn och familjer och åldringar som har det svårt att t.ex. göra butiksbesök. Kom även ihåg att rapportera i MyLCI-systemet hur många personer som ni har hjälpt. Jag önskar en god framgång för alla evenemang som ansluter sig till den här veckan.

 

 

CAMPUSKLUBB & LEOKLUBB

Under perioden har man som mål att i vårt distrikt grunda en Campusklubb. Man försöker få den i anslutning till Åbo universitet eller Åbo yrkeshögskola. Man har redan nu gjort en viss kartläggning av situationen. Jag kommer ännu under januari att närma mig klubbarna så att vi kan få reda på medlemmar som hör till vår organisation och som har barn eller bekanta som studerar vid universitetet.

Då det gäller Leoklubben är vårt mål att i distriktet under våren kunna grunda en Leoklubb. Planerna vilar på en realistisk grund och jag tror att vi har alla förutsättningar att lyckas.

 

KLUBBMOTIONER

Jag påminner om att alla klubbmotioner till distriktet och förbundets årsmöte bör vara distriktsguvernören tillhanda senast 15.1.2016.

Distriktets årsmöte hålls 16.4.2016 i Loimaa på Metsämaa Kalliohovi.

 

ÖVRIGA ÄRENDEN

Jag är glad över att MyLCI-rapporteringen har förbättrats inom klubbarna. Ännu finns det några klubbar där jag önskar att man skulle förbättra sin rapportering. Jämfört med andra distrikt är vår rapportering alldeles i toppklass. Zon- och regionordförandena har orsak att även ta upp den här saken vid sina klubbesök.

På vårt distrikts hemsida finns årsklockor både för förbundets, distriktets och kommittéernas verksamhet. Besök distriktets hemsida och ur årsklockan ta del av aktuella händelser.

Kom ihåg att aktivt fortsätta med medlemsrekryteringen. I december tog jag del av klubbarnas hälsokort. Vi har många klubbar där medlemsrekryteringen fungerar bra. Men sedan finns det klubbar som visar ett minus och det vill inte bara gå över i ett plus. Jag hoppas att varje medlem skulle fundera om hen skulle ha någon person som man bara inte har förstått att be om att bli medlem. Utan att man frågar kommer det bara inte nya medlemmar – det här är bra att komma ihåg.

Till alla en bra början på det nya året 2016

 

Ari Lindell
Distriktsguvernör


HelpLinkki

Facebook A-piiri