Lions-Piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Kohdataan, toimitaan ja viihdytään - Träffas, agerar och trivs

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Nu om någonsin! ->

Tiden är inne för att tacka för den här perioden. Vi inledde vår gemensamma resa under ett år som var det mest utmanande under vår historia. Många mål har blivit på hälft eller helt och hållet blivit ouppnådda. Vi ska ändå med tillförsikt se på framtiden.

Jag återkommer ännu till mitt föregående distriktsguvernörsbrev i vilket jag bad att man i god tid skulle föra in funktionärerna för perioden 2021–2022 i MyLCI-systemet och på det sättet underlätta inledningen av den nya perioden.

I början av min tid som distriktssekreterare hade 15 klubbar inte fört in sina funktionärer i systemet. Efter att jag flitigt tagit kontakt saknades ännu den 15 juli funktionärsuppgifterna från fem klubbar. Början på min period som distriktsguvernör var likadan med det tillägget att klubbarnas räkningar kom fram ända till mig. I skrivande stund saknas funktionärsuppgifterna från en klubb. Det har skett en positiv utveckling och ännu finns det lite tid...

Efter den här speciella perioden fortsätter samma funktionärer i många klubbar, men trots detta ska nästa periods funktionärer sättas in i systemet. Då funktionärerna för perioden 2021–2022 är valda, är det klubbsekreterarens uppgift att skriva in dem i MyLCI-systemet. Det ligger på presidentens ansvar att övervaka att det även blir gjort. På det här sättet underlättar man den följande periodens funktionärer och man får från början av perioden alla meddelanden att komma fram till rätt adress.

En annan from begäran har jag till alla kommande klubbsekreterare – gör medlemsanmälningen till MyLCI-systemet i god tid före månadsskiftet. Det här därför att era noteringar hinner med till månadsrapporternas masskörning.

Medlemstillväxten

Enligt medlemsrapporten för maj var vi det största distriktet inom MD107 och vi har 2125 medlemmar och C-distriktet 2099. Från början av perioden blev minskningen 2125 - 2173 = -48. Motsvarande i C-distriktet var 2099 - 2205 = -106.
Fram till januari har man fått bra med nya medlemmar i stället för dem som avgått men våren har varit en utmanande tid – på många sätt.

Medlemssituationen i MyLCI 20.6.2021

 

  Den här monaden Det här året
Medlemsantalet i början av perioden 2125 2191  73
Nya medlemmar 2 91
Medlemmar som avgått 19 156
Verksamhetsperioden saldo 2108 2108
Nettoökning/-minskning -17 -65

 

 
Minskningen av medlemsantalet har ökat mot slutet av perioden.

Lionsförbundets årsmöte 2021

’I Åbo fattar man bara bra beslut’ – var mottot för årsmötet i Åbo.
Till förbundets ordförande valdes VCC Sanna Mustonen, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/NICE, B-distriktet.
Åbos eget lion IPDG Heikki Mäki, LC Paattinen, valdes till VCC – Lycka till Heikki.
Till internationell direktorskandidat (ID) valdes PCC Pirkko Vihavainen, LC Juva/Luonteri, D-distriktet.
- Länk till förbundets sidor: Järjestön tehtäviin valitut - Suomen Lions-liitto ry
Ett stort tack till vårt distrikts kandidat Marja-Leena Knuutinen
Klubbmotionerna som gällde distriktsindelningsreformen godkändes och distriktsindelningen går till ny beredning och Lions-huset är ännu till försäljning.

Förbundets hemsidor på ny plattform

Förbundets hemsidor har 7.6. flyttat över på en ny plattform.

Distriktets registrering till rf

D107-A distriktets registrering har framskridit och vi strävar efter att inleda den följande perioden som ett registrerat distrikt.

Att fundera på
  • Hur ska man lättare kunna få funktionärer till uppgifter inom distriktet. I ett registrerat distrikt ska funktionärerna utses vid distriktsmötet så att de har rösträtt vid distriktsstyrelsens möten (valproceduren, utbildning, befattningsbeskrivning, distriktets stöd mm).
  • Fundera på hur klubbens verksamhet kunde utvecklas under perioden
  • Medlemsledarens betydelse för klubben
  • Sätt upp mål. Ni blir överraskade då ni märker att målen förverkligas då de är noterade i minnesanteckningar, protokoll eller i verksamhetsplanen.
LCICon2021, 103rd Lions Clubs International Convention

Lions Clubs International Convention 2021 ordnas det här året virtuellt. Ta och bekanta er med årsmötets nätsidor - Virtual LCICon 2021 (lionsclubs.org) .

Ännu hinner du anmäla dig till den intressanta händelsen t.o.m. från den egna hemsoffan.


Tack för den här perioden och en bra sommar till alla lion!

 

  ⇒ Roligt framåt!

 

AllekirjoitusKuvaSV.png

 


Ladda dokumenten här:

 

Brev 7

pdf page

HelpLinkki

Facebook A-piiri