Lions-Piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Kohdataan, toimitaan ja viihdytään - Träffas, agerar och trivs

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Välkommen med på Picknick-kryssning i sann lionanda!

A-distriktet ordnar ett utbildningstillfälle för presidenterna där man får aktuell information om alla de delområden som är viktiga för lionsverksamheten. Därtill träffar du förbundets nya verksamhetsledare Petri Kaukiainen som berättar om vad som händer på förbundsfronten. Förbundets vice ordförande Heikki Mäki från LC Paattinen finns också på plats. Naturligtvis ger diskussionerna med presidenterna i andra klubbar idéer för din klubbs egen verksamhet.

Anmäl dig senast 5.11.2021 enligt de direktiv som finns i inbjudan. Även maka/make/partner är välkommen med och de anmäls samtidigt med presidenterna. För dem erbjuds även ett skilt program som rederiet ordnar. Priset för maka/make/partner är 64 €.

Inbjudan

Program

Anmälning

Kohdataan, toimitaan ja viihdytään – Träffas, agerar och trivs

Välkommen!

HelpLinkki

Facebook A-piiri