Lions-Piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Kohdataan, toimitaan ja viihdytään - Träffas, agerar och trivs

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

 I september har vi lion på många sätt haft turen med oss.

För det första så har vädret varit så fint som det bara kan och naturen har prunkat i de finaste färger. Jag tror att många av oss som kört till klubbmöten, till distriktsmötet i Salo eller till regionforumen i Åbo och Marttila har lagt märke till skönheten i den finländska naturen.

En andra orsak att vara nöjd är att spridningen av coronan och de begränsningar som den förorsakat har minskat. Nu är det igen möjligt, samtidigt som vi kommer ihåg en god hygien, att återvända till att träffa varandra, göra saker och trivas tillsammans.

I vårt distrikt ökar vi motivationen och kunnandet för olika lionsuppgifter

Då vi är aktiva i klubben får vi prova på och lära oss eller repetera att fungera i olika roller, t.ex. i uppgiften som klubbpresident, -sekreterare, -kassör, -medlemsledare, -serviceledar, -utbildningsledare och kommunikationsansvarig. Distriktet och förbundet erbjuder utbildning via webinarer och i fortsättning allt mera live:

  • För de presidenter som nu verkar i distriktet ordnar vi utbildning under en båttur Åbo-Mariehamn-Åbo 4.12.2021.
  • Utbildningsprogrammet RLLI-Regional Lions Leadership Institute genomförs i Finland 11.2 – 13.2.2022. Det här programmet görs som i hybridformat, d.v.s. en del av programmet som distansarbete, distansundervisning och en del som närundervisning. Det här programmet ger kunskap om lionsideologin och om ledarskap i allmänhet. Programmet är öppet för alla lion och fullvuxna leomedlemmar. Om det här väckte ditt intresse, fyll i ansökningen, ta kontakt med mig, Eija Kesti tel. +358 50 5528165 eller GLT (= utbildningsledare) Marja-Leena Knuutinen tel. +358 40 5636603.
I vårt distrikt tar vi hand om och utvecklar lionens image och anseende

Vårt distrikt D 107A är nu en registrerad förening. Vi hoppas att klubbpresidenterna berättar om detta och helst noterar det i det protokollet från klubbmötet i november.

Distriktsstyrelsen sammanträdde i Salo redan i början av september och nu står regionernas möten i tur. Vi har 5 regioner.

 
Ett tack till ”de fem” d.v.s. regionordförandena (RC=Region Chairperson) Hannu Mäenpää (region I), Reijo Lahdenranta (region II), Ilpo Salonen (region III), Ilkka Uusitalo (region IV) och Mikko Särmä (region V) för att vi tillsammans med klubbarna, zonerna samt distriktets ledning och kommittéordförandena på regionforumen (nytt namn för PNAT) får bekanta oss med vår verksamhet. Vi får träffa varandra och bekanta oss med olika aktiviteter och diskutera nya idéer till t.ex. gemensamma projekt. Vid våra träffar får vi framför allt en möjlighet att lära oss av varandra.  De senaste undersökningarna som skett ”i skuggan” av coronan visar att den mänskliga hjärnan kräver att man träffar andra människor.

  • Distriktet har skaffat 3 rollups och 3 winders som man kan använda vid tillställningar för att göra oss mera kända och för att öka vår synlighet. Distriktet har också andra officiella flaggor. Ta vid behov kontakt med distriktssekreteraren (CS=Cabinet Secretary) Jari Nurmi, tel. +358 40 0719352.
  • Det lönar sig att sända berättelser om klubben till distriktets elektroniska sidor. Ta vid behov kontakt med webmastern Markku Patrikainen, tel. +358 40 0280859.
  • 26.3.2022 hålls vår s.k. Storfest där vi festar och trivs! Vi skaffar Arne Ritari-stiftelsens adresser till klubbarna och åt klubbmedlemmarna då det nu och då alltid finns behov att med en fin adress komma ihåg någon viktig person eller ett viktigt tillfälle.
  • I maj håller vi vårt årsmöte i avslappnande havsmiljö och trivs. Mera om det senare.
Vårt mål är en medlemstillväxt som är positiv och följer våra lionsvärderingar!

Enligt undersökningar är den största orsaken till att ställa sig utanför organisationer den, att ingen frågar om man skulle komma med.

  • Ring fast senast på Det godas dag 8.10.2021 till någon, gläd henne/honom och be fastän att komma med till din lionsklubbs möte för att trivas. Ta kontakt i medlems- och Leoärenden med (GLT=medlemsledaren) Ulla Rahkonen tel. +358 405430422

 

Varma och färgsprakande höstdagar!

Eija Kesti
distriktsguvernör (DG=District Governor)
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

HaineväM1 150   HaineväM2 150   HaineväSE 150   Lions Roll Up 800x2000

 


 

Ladda dokumenten här:

 

Nyhetsbrev 3

pdf page

HelpLinkki

Facebook A-piiri