Lions-Piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Kohdataan, toimitaan ja viihdytään - Träffas, agerar och trivs

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Träffas, agerar och trivs – Distriktsguvernörens 2:a nyhetsbrev

Lionsförbundets rekommenderade teman och objekt för välgörenhetsarbetet

I mitt första nyhetsbrev lovade jag att vi i fortsättningen återkommer till de gemensamma teman som Lionsförbundet har rekommenderat. I nyhetsbrevet på Lionsförbundets nätsidor, som vår förbundsordförande CC Sanna Mustonen har sammanställt, kan vi varje månad läsa om dessa teman.

De här teman som godkänts av guvernörsrådet kan man fritt tillämpa i klubbarnas aktiviteter då det bäst passar in i klubbens verksamhet.
För att undvika att upprepa den information som står på förbundets sidor, informerar jag i fortsättningen i mina egna distriktsguvernörsbrev i huvudsak det som vi rekommenderar och planerar som gemensamma evenemang i vårt eget distrikt tillsammans regionerna, zonerna och klubbarna.

Tidpunkterna för Lionsförbundets webinarer under det här året hittar man nedan:

  • Augusti: Barncancer - Nyhetsbrev 22.8. och webinar 25.8.
  • September - Syn - Nyhetsbrev 19.9. och webinar 30.9.
  • Oktober - Diabetes - Nyhetsbrev 17.10. och webinar 28.10.
  • November - Hunger - Nyhetsbrev 14.11. och webinar 25.11.
  • December - Servicevilja och människonärhet - Nyhetsbrev 12.12. och webinar 16.12.
Arbetet inom distriktets ledningsgrupp

Som distriktets ledningsgrupp har vi redan aktivt börjat hålla möten. I ledningsgruppen arbetar som ordförande distriktsguvernören, DG Eija Kesti, som sekreterare fungerar distriktssekreteraren, CS Jari Nurmi och som övriga medlemmar första vice distriktsguvernören, 1:a VDG Pertti Tofferi, andra vice distriktsguvernören, 2:a VDG Olli Välimäki, kassören, CT Reijo Vaura och den föregående distriktsguvernören, IPDG Markku Karlsson.

Vi samlas den första måndagen i månaden för att bereda ärenden som ska gå till distriktsstyrelsen för beslut. Har man frågor eller förslag kan man sända dem till oss eller också ringa. Vi behandlar dem och vi svarar naturligtvis: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Barncancer, vårt tema i augusti

Med tanke på temat i augusti, föreslår vi, om klubben har möjlighet att stöda verksamheten på barncanceravdelningen på ÅUCS, att vi i vårt distrikt samlar in till en gemensam donation som betalas in på Tuki ry:s konto:
FI46 1544 3000 1136 42

Använd klubbens referensnummer och skriv i meddelandefältet Barncancer.

Lejonrumsinsamlingens mål var 50 000 €. Man har överskridit målet en aning. Vi har i ledningsgruppen diskuterat detta och vi rekommenderar att med Tuki ry:s beslut skulle den här överskridande andelen riktas till behov som ÅUCS har vid behandlingen av barncancer.

Syn, vårt tema i september

Med godkännande av vår ledningsgrupp har 1:a VDG Perttti Tofferi fört diskussioner och kommit överens om att i september (Rauhaniemi, 20.9.2021 klo 14.00, Vanuttajankatu 5, Kaarina) i vårt distrikt ha som en gemensam aktivitet ett städtalko för att hjälpa synskadade.

 

Rauhaniemi 

Vår webmaster DC Markku Patrikainen sätter ut en anmälningslänk på distriktets sidor. Välkommen: vi möts, agerar och trivs genom att hjälpa till i den höstliga naturen!

Anmäla dig här till Rauhaniemi!
Diabetes, vårt tema i oktober

I ledningsgruppen har vi diskuterat om att stöda organiseringen av diabetes-promenader. Med LC Turku/Sirius har man inlett diskussioner om att organisera ett promenadevenemang för hela distriktet som skulle hållas i Reso 9.10.2021. Mera om detta i nästa brev.

Den 8:e oktober firar vi vår lionsverksamhet Det Godas Dag. Vi hoppas att man i klubbarna funderar på idéer och aktiviteter; vad kunde man i stort och smått göra något gott just den dagen. Ett av de enklaste är att fundera på; vem skulle bli glad om jag ringer upp? Vi ska agera. Sekreterare, notera händelserna i er klubb och rapportera Det Godas Dag-aktiviteternas timmar och vilken inverkan de haft. Det passar väl?

Region- och zonordförendenas träff lördagen den 21 augusti 2021 i Nådendal

Som ledningsgrupp smmankallade vi region- och zonordförandena till Nådendal för att planera och komma med idéer för den period som nu inletts. Vi var 29 personer på plats. DG Eija Kesti öppnade tillfället och därefter gav VCC Heikki Mäki, 1.VDG Pertti Tofferi och 2.VDG Olli Välimäki aktuell information. Eija Kesti presenterade grunderna i att leda välgörenhetsarbete och mentorverksamheten 4.0. Eija belönade uch utnämnde till mentorer 10 lion som under långa tider engagerat sig i lionsverksamheten även på distriktsnivå. Deras arbete som mentorer fortsätter och nu väntar vi på att vi skulle hitta flera som vill ta emot deras tjänster. Ta kontakt direkt med utbildnings-, medlems- och servicesektorernas mentorer.

GLT Marja-Leena Knuutinen ledde i egenskap av mentor idéjakten gällande utbildningsärenden, GST Hannele Tanner-Penttilä då det gällde serviceärenden och GMT Ulla Rahkonen hade medlemsärenden på sin lott. Diskussionen var livlig pch mångskiftande. Till det får vi återkomma. Se mera på distriktets hemsida: Presentationsmaterial


.

 

Kylpylä1 Kylpylä2 Kylpylä3 Kylpylä4 Kylpylä5

Träffas, agerar och trivs!

Eija Kesti, distriktsguvernör

Tel. 050 552 8165


Ladda dokumenten här:

pdf page 

 

HelpLinkki

Facebook A-piiri