Lions Clubs International - Piiri 107-A

Kohdataan, toimitaan ja viihdytään - Träffas, agerar och trivs

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

vaihtoon1Tällä sivulla löytyy kaikki pohjatiedot nuorisovaihdosta hakijan näkökulmasta. Ole ystävällinen ja tutustu huolellisesti sivuihin. Jos sinulle jää kysyttävää, ole rohkeasti yhteydessä joko lähettävän klubisi nuorisovaihtajaan tai, jos sinulla ei sellaista vielä ole, suoraan piirin nuorisovaihtojohtajaan.

Lähettävän klubin tehtävät ja löytäminen

Vaihdosta vastaa aina lions klubi. Lähettävän klubin velvollisuus on etsiä vaihtoon lähtevät nuoret ja opastaa nuorisovaihtoon hakeutuvaa nuorta hakuvaiheessa jo ennen matkalle lähtöä. Vaihtoon hyväksymisen jälkeen, klubi voi esittelee nuorelle lionstoiminta yleensä sekä paikallisesti, sekä selvittää nuorisovaihtosäännöt ja varmistaa nuoren Suomi-tietouden ja kotiseututuntemuksen.

Nuorisovaihtoon lähtevä nuori on lähettävän klubin ja Suomen ”lähettiläs”. Useimmat nuoret pääsevät esittelemään kotimaataan ja kotipaikkakuntaansa sekä niiden lions toimintaa kohdemaidensa lions klubeissa tai ainakin leireillä maaesittelyissä

Lions klubit alkavat loppuvuodesta lokakuun tienoolla etsiä vaihtoon haluavia nuoria. Eri klubeilla on erilaisia tapoja ilmoittaa hausta mm. lehdissä, koulujen ilmoitustauluilla tai netissä. Pidä siis silmät ja korvat auki tai ota tarvittaessa yhteyttä paikalliseen Lions klubiin halutessasi vaihtoon.

Klubit päättävät itse nuorisovaihtoon osallistumisesta ja siitä, ketkä nuoret valitaan klubin nuorisovaihdokeiksi (Youth Exchange Student = YES). Kaikki klubit eivät siis lähetä nuoria ja kaikki hakijat eivät pääse vaihtoon. Jos sinulla on haasteita löytää lähettävää klubia, voit olla suoraan yhteydessä piirin nuorisovaihtojohtajaan.

Klubit päättävät myös yksilöllisesti matka-avustusten määrästä eli keskustele aina klubin kanssa matkan kustannustenjaosta. Lions-nuorisovaihtomatka ei ole aina automaattisesti klubin kokonaan kustantama matka.

 

Hakemukset ja aikataulu

Kun lähettävä klubi on löytynyt, auttaa lähettävän klubin nuorisovaihtaja itse hakumenettelyn kanssa. Katso myös sivun alla ”Hakuohje nuorelle”. Hakulomakkeen voi ladata näiltä sivuilta kohdasta: Linkit ja lomakkeet > Hakulomake 2021. Täytä hakulomake yhteistyössä klubisi nuorisovaihtajan kanssa.

Valittavan nuoren tulee täyttää seuraavat ehdot:

Nuoren tulee täyttää 1.7.2021 mennessä 17 vuotta. Hän voi täyttää vaihtovuoden kuluessa korkeintaan 21 vuotta. Näistä rajoista on joitakin poikkeuksia eri kohdemaissa (Katso: Linkit ja lomakkeet > Kohdemaiden rajoitteet). Hänen tulee osata englantia tai kohdemaan kieltä vähintään tyydyttävästi. Hänen tulee olla sopeutumiskykyinen, seurallinen ja avoin sekä motivoitunut nuorisovaihtoon lähtöön. Hänen on osallistuttava piirin ja klubin järjestämään opastustilaisuuteen. Hänen täytyy sitoutua noudattamaan nuorisovaihdon sääntöjä ja annettavia ohjeita.

Lionsperheen nuoret, leot (lionien nuorisojärjestö) ja muut nuoret ovat tasavertaisessa asemassa vaihtoon pyrittäessä. Leijonaperheen nuorelle ei voi antaa avustusta klubin aktiviteettitililtä.

Pääsy haluttuun tai muuhun erikseen sovittuun kohdemaahan selviää normaalisti helmikuun loppupuolella. Tämän jälkeen nuoren on sitouduttava matkaan, eikä sitä voi peruuttaa ilman perusteltua syytä.

Vaihdon yksityiskohtaisia tietoja (isäntäperheet, leirit) tulee kohdemaista ja matkoja järjestetään normaalisti huhti-toukokuussa. Joskus nämä tiedot viipyvät valitettavan myöhään mutta siitä ei kannata huolestua.

Keväällä järjestetään informaatiotilaisuus nuorille, heidän vanhemmilleen ja klubien nuorisovaihtajille. Tämä tilaisuus on nuorille pakollinen ja siellä jaetaan materiaalia matkaa varten. Japaniin vaihtoon lähteville järjestetään lisäksi oma pakollinen infotilaisuus kesäkuun alussa.

Varsinainen vaihto tapahtuu valtaosin kesäkuun puolivälin ja elokuun puolivälin välisenä aikana.

Linkit liitteisiin:

Hakulomake 2021


 

HelpLinkki

Linkit

VK2021Linkki2014 04 25 SLL palkkiLCI bar

LCIF linkkiLions verkkokauppa

Mylci

Jasenrekisteri

Arne Ritari linkki LeotPalkki

Jalopeura linkki

MediakorttiSopimusLinkkipalkki

 

Facebook A-piiri