Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Merkityksellistä auttamista - Betydande hjälp

KlubienTapahtumatWebinaarilinkki

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Kestävän kehityksen tavoitteet

Ympäristöasiat ovat yksi osa kestävää kehitystä, ja ne ovat nousseet vahvasti esille monessa eri maassa. Ympäristökriisin ja sen eri ulottuvuuksien ratkaisemiseksi on asetettu monia tavoitteita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Kansainvälisiä sopimuksia ovat mm. YK:n piirissä laadittu Pariisin ilmastosopimus ja Agenda 2030.
 
Nämä kaksi ovat se toimintakehikko, joka mahdollistaa uudenlaisen kehityksen maailmassa: talouskasvun, joka on sosiaalisesti oikeudenmukainen ja ekologisesti kestävä. Agenda 2030 pyrkii kestävään kehitykseen niin talouden, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristönkin kannalta.

Kestävän kehityksen tavoitteita on kaikkiaan 17.

 

KestävänKehityksenTavoitteet

 

Suomi on ollut yksi Agenda 2030:n toimeenpanon edelläkävijöistä. Monet suomalaiset yritykset ovat ja ottaneet jotkin näistä tavoitteista omiksi tavoitteikseen.

Ympäristön tilanteeseen liittyy tällä hetkellä jo paljon haasteita. Maapallosta kolmannes on maatalouskäytössä ja joka toinen sekunti maapallolta häviää jalkapallokentän kokoinen alue metsää. Tarvitsemme parempaa tuotantoa: raaka-aineiden kulutuksen ja jätteiden

 
määrän pienentäminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, uusiutuvan energian merkittävä lisääminen ja tuotantoketjujen tehokkuus. Samoin kulutusta pitää järkevöittää.

Tarja Halonen ja Aleksi Neuvonen ovat kirjoittaneet, että kestävää kehitystä ei voida saavuttaa pelkällä valtioiden välisellä yhteistyöllä, vaan muutokseen tarvitaan monien eri toimijaryhmien työtä ja kumppanuutta. Tässä me leijonat esimerkiksi voimme tehdä monenlaisia hyviä tekoja.


HelpLinkki

Linkit

 APiirinVuosikokous

VK2024LinkkiPalkkiALAP

MylciJasenrekisteri2014 04 25 SLL palkkiLCI barLCIF linkkiLions verkkokauppaArne Ritari linkkiLeotPalkkiJalopeura linkkiMediakorttiSopimusLinkkipalkki

 

Facebook A-piiri