MylionLogo Toteutuneen aktiviteetin raportointi
  Palveluaktiviteetit
  Miksi raportoida palveluita?
  Video - ohjeet palveluraportoimisen suorittamiseksi