Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Merkityksellistä auttamista - Betydande hjälp

KlubienTapahtumatWebinaarilinkki

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Toimintakauden aikana säätiö myöntää apurahoja seuraavin perustein:

Normaali apuraha

Apuraha myönnetään klubin tai klubien yhteisesti palveluaktiviteettina suoritettavaan kohteeseen ja määrältään enintään 50 % aktiviteetin rahallisista kustannuksista. Klubin/klubien omien rahasuoritusten tulee olla vähintään saman suuruinen kuin myönnettävä apuraha.

Säätiö ei avusta klubilaisten suorittamaa työpanosta eikä ulkopuolisia työ- tai urakkapalkkoja, vaikka suoritettavat työtunnit ovat merkittävänä tekijänä apurahan määrää päätettäessä. Mikäli palveluaktiviteetin suorittamiseen liittyy erikoisosaamista edellyttäviä tehtäviä kuten sähkö-, LVI-, maansiirto ja kuljetustehtäviä, niin näiden tehtävien osalta apuraha on 40 % mutta kuitenkin enintään 40 % myönnetystä apurahasta. Pienin myönnettävä apuraha on 500 euroa ja suurin 10 000 euroa.

Apuraha, jossa palvelutyön osuus on vähäinen

Apurahaluokka, jossa klubilaisten palvelutyön osuus on vähäinen ja apuraha perustuu suurelta osin klubin ostamien tarvikkeiden ja erikoistöiden hankintaan sekä niiden lahjoittamiseen. Apuraha voi olla enintään 40 % klubin ja apurahan muodostamasta yhteissummasta. Mikäli palveluaktiviteetin suorittamiseen liittyy erikoisosaamista edellyttäviä tehtäv iä kuten sähkö-, LVI-, maansiirto ja kuljetustehtäviä, niin näiden tehtävien osalta apuraha on 40 % mutta kuitenkin enintään 40 % myönnetystä apurahasta. Pienin myönnettävä apuraha on 500 euroa ja suurin 6 000 euroa.

Yleistä myönnettävistä apurahoista.
 • Arne Ritari-säätiö ei rahoita klubien omilla paikkakunnillaan tekemiä varainhankinta -aktiviteetteja tai lahjoituksia. Säätiö myöntää apurahoja kohteisiin, jotka ovat vuosittain säätiön vuosikokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen mukaisia.
 • Hakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen kuin klubi ryhtyy minkäänlaisiin aktiviteetin toteutustoimiin.

 

 • Palveluaktiviteettien tulee olla klubilaisten suorittamia ja hallinnoimia.
 • Klubille voidaan myöntää uutta, eri kohteeseen liittyvää apurahaa aikaisintaan kahden (2) vuoden kuluttua edellisen apurahan myöntämispäivästä edellytyksin, että edellisestä apurahasta säätiölle on tehty taloudellisen loppuselvitys.
 • Samaan kohteeseen säätiö myöntää uutta apurahaa aikaisintaan kolmen (3) vuoden kuluttua edellisen apurahan myöntämispäivästä.
 • Apurahaa voidaan myöntää samaan kohteeseen enintään kolme (3) kertaa.
 • Säätiö ei myönnä apurahaa, esiintyjien palkkioihin, tilavuokriin, muistomerkkeihin, lahjoituksiin eikä toisten yhdistysten hallinnoimiin aktiviteetteihin.
 • Apurahat käsitellään pääasiassa säätiön apurahatoimikunnan nettikokouksina. Mikäli päätöstä ei saada nettikokouksessa, niin apuraha käsitellään seuraavassa säätiön hallituksen kokouksessa. Siirtymisestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostina.
 • Myönnetty apuraha maksetaan hakijalle jälkikäteen 1 - 2 maksuerässä esitettyjen kuittien perusteella.
 • Ns. normaali apuraha tulee nostaa viimeistään kahden (2) vuoden ja ns. lahjoituksellinen apuraha yhden (1) vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Noston yhteydessä tulee säätiölle toimittaa apurahaselvitys ja siinä pyydetyt asiakirjat.
 • Kesäaikana tulleisiin hakemuksiin tehdään päätöksiä syyskuun 1 päivästä alkaen. Hallituksen viimeinen vuosittainen kokous on Suomen Lions-liitto ry:n vuosikokouksen yhteydessä. Varmentaakseen päätöksen kuluvan toimintakauden apurahaan, niin hakemuksen pitäisi olla säätiöllä viimeistään toukokuun 31. päivään mennessä.
 • Apurahapäätös lähetetään hakemuksessa mainitulle yhteyshenkilölle sähköpostin liitetiedostona.


HelpLinkki

Linkit

 APiirinVuosikokous

VK2024LinkkiPalkkiALAP

MylciJasenrekisteri2014 04 25 SLL palkkiLCI barLCIF linkkiLions verkkokauppaArne Ritari linkkiLeotPalkkiJalopeura linkkiMediakorttiSopimusLinkkipalkki

 

Facebook A-piiri