Lions-Piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Kohdataan, toimitaan ja viihdytään - Träffas, agerar och trivs

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Nyt jos koskaan! ⇒

Kiitos kuluneesta kaudesta!

Kiitokset klubeille vastaukistanne joita sain uudesta piirijakoehdotuksesta. Vastauksia tuli kiitettävästi, vaikka ensimmäinen määräaika oli hyvin kireä, mutta täydennystä otettiin vuoden loppuun asti.

Vuodenvaihde lähestyy ja on aika tehdä yhteenveto klubeilta saamistani vastauksista uuteen piirijakoon. KVN-kokouksessa pidetyssä esittelyssä uusi piirijako oli pehmentynyt ehdotukseksi uudesta piirijaosta.

Lyhyestä vastausajasta huolimatta monet klubit olivat perehtyneet piirijakoesitykseen hyvin huolellisesti. En odottanut vastauksia kaikilta klubeilta, mutta niitä tuli paljon enemmän kuin osasin odottaa. Vastaukset olivat sävyltään hyvin asiallisia ja hyvin perusteltuja. Klubien lisäksi vastauksia tuli PDG-killalta ja yksittäisiltä jäseniltä kirjallisena, mutta myös suullisessa muodossa.

Kantansa ilmaisseet olivat lähes kaikki uutta piirijakoa vastaan. Tosin pari kolme puoltavaakin mielipidettä esitettiin. MD-tasolla katsottiin tarvetta muuttaa piirijakoa. Eräässä kannanotossa uusi piirijako katsottiin kustannustehokkaaksi eivätkä piirit enää olisi määräävässä asemassa, vaan yksittäisten klubien asema vahvistuisi.

Valtaosa klubeista oli sitä mieltä, että nykyinen A-piiri on niin hyvä, ettei sitä pidä muuttaa. Lisäksi katsottiin, että argumenteilla jolla uutta jakoa perusteltiin klubeille, on A-piirin osalta pahasti ristiriidassa kauniiden saatesanojen kanssa.

 • ei kävellä kenenkään yli
 • huomioidaan piirin alueen elinkeinoelämä, logistiset yhteydet, kielikysymykset
 • piirit ovat klubeja varten ja niiden pitäisi pystyä tarjoamaan niille parasta palvelua

 
Nämä argumentit eivät toteudu A-piirin osalta piirijaossa. Tämä tuli esille useamman klubin perusteluissa. Uskottavuutta murensi myös aikataulu, se ei mahdollista klubien kantojen huomioimista.

Hyvin monessa lausunnossa todettiin, ettei klubeja ole kuultu jakoa tehtäessä. Ymmärretään, jos jossakin piireissä jäsenmäärä laskee kriittisesti, on aiheellista fuusioida piiri toisen heikon piirin kanssa siten, että se tapahtuu vapaaehtoisesti.

Lausunto, ettei piirijaolla ole merkitystä yksittäiselle klubille, herätti myös suurta hämmennystä. A-piirissä klubit tekevät jo yhteistyötä keskenään – eikö muissa piireissä tehdä? Tosin tuli esille, että meidänkin piirissä on vielä kehitettävää alueiden ja piirien toiminnassa.

Enemmistö klubeista katsoo, että nykyinen 107-A piiri tulee säilyttää nykyisessä muodossa eikä hyväksytä uutta piirijakoesitystä.

 • nykyinen A-piiri on toimiva ja oikean kokoinen
 • piirikuvernöörien ja muiden toimihenkilöiden rekrytointi uudessa suur-piirissä vaikeutuu
 • toimihenkilöiden kulut ja ajankäyttö kasvaa
 • piirikuvernöörien vierailut tulevat vähenemään
 • päätöksenteko keskittyy eikä klubien mielipide tule kuulluksi
 • klubien unohtaminen (yhdistyminen sisältä päin eikä ulkoa niin kuin nyt tehty)


Summa summarum

A-piirin lausunto vuodelta 2016 on edelleen ajankohtainen ja voimassa

On hyvä että piirien kokoihin kiinnitetään huomiota ja kannatamme piirinvahvistamista. Katsomme, että A-piiri on riittävän vahva, eikä sitä pidä heikentää siirtämällä klubeja muihin piireihin. 

Näkemyksemme mukaan maantieteellisesti maakuntarajoihin perustuva piirijako on osoittautunut järkevimmäksi vaihtoehdoksi. Valtakunnan kehityssuunta on selkeästi painottamassa maakuntien vahvistamista. Maakunnat perustuvat jo historiallisiin työssäkäynti- ja asiointialueisiin.

Ruotsinkielisiä klubit sijaitsevat pääsääntöisesti Pohjanmaan ja Lounais-Suomen rannikkoalueilla. Ruotsinkielisten piiripalveluiden turvaamiseksi kannattaa nämä klubit keskittää muutamaan piiriin.

Aluemuutokset tulee perustua klubien vapaaehtoisiin päätöksiin ja vastoin jäsenistön kantaa tehtäviä muutoksia ei tule tehdä.

Klubien kuuleminen ja päätöksen teko klubeissa tulee ottaa merkittävimmäksi asiaksi organisaatiouudistuksessa. Vastoin jäsenistön kantaa tehty organisaatiouudistus ei tule toimimaan vaan johtaa hallitsemattomaan jäsenkatoon ja klubien lopettamisiin.

Esitämme lisäksi pohdittavaksi ruotsinkielisen toimintafoorumin perustamista tukemaan ruotsinkeilisten palveluiden kehittymistä.

Piirikuvernöörin mielipide piirijaosta

Tässä asiassa ja tässä vaiheessa tätä prosessia piirikuvernöörin mielipide on piirin enemmistön mielipide eli ei pidä hajottaa hyvin toimivaa piiriä, mutta piirijakoa voidaan muuttaa heikkojen piirien osalta vapaaehtoisuuden pohjalta yhteisymmärryksessä klubien kanssa.

 

Muita mahdollisia tulevaisuuden muutoksia

Piirijaon yhteydessä on tarkoitus muuttaa myös Suomen Lions-liiton organisaatiota

 • Nykyinen kolmiportainen päätöksentekomalli muutetaan siten, että tasoja on kaksi: hallitus ja liiton yleinen kokous.
 • Hallituksena toimii kuvernöörineuvosto
 • Nykyisestä hallituksesta muodostetaan Työvaliokunta, joka on asiantuntijaelin ja valmistelee, toimeenpanee, sekä hoitaa omaisuutta ja taloutta. Se ei tee (muodollisia) päätöksiä. Esittely hallitukselle (KVN) toimii kuin nytkin (puheenjohtaja ja pääsihteeri). Työvaliokunnassa on 5 jäsentä (CC, VCC, IPCC, DG, 1VDG)

Nykyinen hallitus on kokoontunut n. kerran kuukaudessa ja KVN-kokoukset näiden lisäksi. Myös työvaliokunnassa on yksi DG. Piirit kasvavat ja kokoukset lisääntyvät. Eipä taida piirikuvernöörille enää jäädä aikaa klubivierailuille tai ansiotyössä käymiseen.

Lisäksi piirit rekisteröityvät ja byrokratia piireissä kasvaa. Nähdäkseni piirien vaikutusvalta klubeihin kasvaa rekisteröitymisen myötä ja paineet jäsenmaksujen keräämiseen klubeilta lisääntyy. Nyt rekisteröidyt klubit omistavat rekisteröimättömän piirin, mutta miten tulevaisuudessa ajatellaan, kun piiritkin ovat rekisteröityjä yhdistyksiä ja saavat periä jäsenmaksuja.

Nyt Suomen lions-liitto tukee piirejä piirirahalla, sen jakoperusteitakin ollaan tarkistamassa.

 

Hyvää Uuta Vuotta kaikille leijonille!

Toivotaan, että vuodesta 2021 tulee kaikin puolin parempi kuin vuodesta 2020.


 

⇒ Hauskasti eteenpäin!

 AllekirjoitusKuva

 


Lataa dokumentit tästä:

 

Kirje 4

pdf page

HelpLinkki

VK2021Linkki2014 04 25 SLL palkkiLCI bar

LCIF linkkiLions verkkokauppa

Mylci

Jasenrekisteri

Arne Ritari linkki LeotPalkki

Jalopeura linkki

MediakorttiSopimusLinkkipalkki