Lions Clubs International - Piiri 107-A

Hauskasti eteenpäin - Roligt framåt

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Historiallinen tilaisuus onnistui kuin onnistuikin kaikin puolin mukavasti

Corona-viruksen aiheuttama hämmennys kohdistui kevään mittaan myös yhdistystoimintaan. Hallituksen erityisluvalla leijonienkin kokoukset oli mahdollista toteuttaa etäkokouksina, vaikka säännöissä ei siitä mainintaa olisi ollutkaan.

Piiri- ja klubtasoilla kokouksiin osallistujien määrät liikkuivat muutamasta hengestä 100 ja 200 hengen välilllä. Tämän kokoiset istunnot olivat käytännössä toteutettavissa lähes millä tahansa etäyhteysjärjestelmällä. Tilanne oli kuitenkin toinen Lions-liiton kokouksen kohdalla. Osanottajamäärän osalta oli varauduttava vähintään 1000 hengen osallistumismahdollisuuteen, jolloin oli tarkkaan mietittävä, millä tekniikalla se olisi mahdollista.

Huhtikuussa aloitettu selvitystyö johti siihen, että kokousjärjestelmäksi valittiin GoToWebinar. Jos osallistujia on enintään 1000, yhteys toimii kaksisuuntaisesti, eli osallistujilla on mahdollisuus puheenvuoroihin ja kommentteihin. Jos osallistujamäärä menee yli 1000, putoaa osallistujilta äänen käyttömahdollisuus pois. Äänestäminen tapahtuu muutaman edellisen kokouksen tapaan puhelimella. Kaikille järjestelmille valittiin myös varajärjestelmät. Tilaisuuden seuraamista (streemausta) varten oli järjestetty erillinen yhteys Teams Live -järjestelmällä niille, joka eivät olleet äänioikeutettuja edustajia.

Kokousta vetämään valittiin runsaan kymmenen lionin ryhmä, joka oli ollut mukana jo suunnittelussa. Puheenjohjana toimi liiton istuva puheenjohtaja CC Aarne Kivioja ja esittelijänä liiton toiminnanjohtaja Maarit Kuikka. Muuten ryhmä koostui liiton ITC-työryhmän ja Seinäjoen päätoimikunnan jäsenistä parilla asiantuntijajäsenellä lisättynä. Kokoontumispaikaksi valittiin luonnollisesti Seinäjoki ja siellä hyvät tilat löytyivät toimisto- ja tapahtumakeskus Framista.

Ennen kokematonta kokousta paikan päälle valmistelemaan kokoonnuttiin jo perjantaina 12.6.2020, jolloin tehtiin tarvittavat laite- ja kalusteasennukset, sekä testattiin yhteydet ja sovittiin vielä viimeiset rutiinit.

 
Mitään ongelmia ei edelleenkään todettu ja niin voitiin rauhallisin mielin (suhteellinen käsite) levätä vielä yksi yö.

6.6.2020 päätteeksi kokoukseen oli ilmoittautunut 699 lionia edustaen 289 klubia. Kun lauantaina 13.6.2020 klo 10.00 alkoi kokous, väkeä oli linjoilla jo heti alussa vajaa 500, mutta parhaimmillaan n. 520. Lisäksi Team Live -yhteydellä oli seuraajia vajaa 100.

Muutamaa äänen häviämistä lukuun ottamatta tekniikka toimi mukavasti, puheenvuoroja käytettiin ja kommentteja annettiin. Tärkeimmät asiat olivat tietysti liiton tulevan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnat. Ne sujuivat asiaan kuuluvalla tavalla ja siksi meitä onkin tulevalla kaudella johtamassa kuluvan kauden varapuheenjohtaja VCC Matti Reijonen M-piiristä ja Vampulan klubista. Varapuheenjohtajaksi valittiin IPDG Sanna Mustonen, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/NICE. Mistään asiakohdasta ei, edes Lions-talon myynnistä, syntynyt ongelmallista keskustelua, ja siksi kokous saatiinkin vietyä sujuvasti läpi n. klo 14.00 mennessä.

Tilaisuuden loppupuolella toteutettiin kuitenkin vielä aivan fyysisesti normaaliinkin vuosikokoukseen liittyvä rituaali, kun Seinäjoen päätoimikunnan puheenjohtaja Henri Honkala luovutti kokousvaltikan 2021 kokouksen päätoimikunnalle. Paikan päällä valtikan otti vastaan Turun päätoimikunnan jäsen Markku Patrikainen, joka oli mukana myös tämän kokouksen suunnittelussa ja järjestelyissä.

Turun kokous vuoden päästä ei erikoisuudessaan jää juurikaan jälkeen Seinäjoen kokouksesa, sillä se järjestetään myös ennen kokemattomalla tavalla, eli laivaristeilynä, Turku-Tukholma-Turku.


 

Seinäjoki pinssi 

 

HelpLinkki

Linkit

2014 04 25 SLL palkki LCI bar

LCIF linkkiLions verkkokauppa

Mylci

Jasenrekisteri

Arne Ritari linkki LeotPalkki

Jalopeura linkki

MediakorttiSopimusLinkkipalkki

 

Facebook A-piiri