Lions Clubs International - Piiri 107-A

Kerro palvelustamme - Berätta om vår service

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  
Päivitetty::

107 a logo ei varjoa

 

Bästa lion, leo och partner!

Hauskaa yhdessä

Medlemsutveckling

Den nya klubben Lions Club Åland/Culinaria är nu registrerad. Men även utan den ökar vi stadigt i medlemsutvecklingen tack vare ert fantastiska jobb. Slå er för bröstet eller vifta md lejonsvansen, för vi är idag med råge största distriktet och det enda med positiv utveckling. Vi har ökat med otroliga 39 medlemmar! Man får gå många år tillbaka i Finland för att hitta likande siffror. Faktiskt ända till 2009–2010, där N-distriktet hade likande siffror då det bildades 2 nya klubbar i Helsingforstrakten. I eget distrikt har vi inte haft liknande siffror 16 år som är så långt man kan se bakåt, så nog har vi medvind alltid! Men vi har några månader kvar, så jag hoppas ni fortsätt lika energiskt!

 

Andra framgångar

Redaktör Pirjo Koskenrouta just släppt årets distriktstidning Jalopeura. Tidningen firar 25år och årets utgåva är på hela 84 sidor. DC för Lions Quest Virpi Lukkarla, har just ordnat en framgångsrik Quest utbildning för 20 lärare. DC för Ungdomsutbytet, Kaija Honka har just sett till att vi skickar iväg otroliga 36 stycken ungdomar ut i världen från distriktet i sommar. Många jobbar hårt med förberedelserna av sommaren s ungdomsläger under ledning av GLT Marja-Leena Knuutinen. DC Reino Laine och DC Kirsi Seppälä jobbar hårt med att förbereda årets ARS/MJF fest och DC Kimmo Lang förbereder överlämnandet och avslutandet av vårt fina Lejonrum projekt. Listan kan göras hur lång som helst och som DG står jag och myser över hur mycket gott vi gör i distriktet och alla hundratals aktiviteter vi genomför ute i klubbarna. ”Vi tjänar”!

Guvernörsråd i Björneborg

Senaste helg hade vi Guvernörsråd i Björneborg. Inget nytt om husfrågan som nog kommer upp igen på årsmötet i Kalajoki. Nämnas kan att det lämnats in en motion från LC Parainen-Pargas om att tillsätta en nationell arbetsgrupp för svenska språket. Motionen förordas av stadgegruppen, styrelsen och nu även av

 
Guvernörsrådet, så vi får hoppas att motionen går igenom. Det skulle betyda mycket och öka servicen för våra nära 1200 svenskspråkiga medlemmar.

Lions kväll 20 mars!

Missa inte att komma med på en oförglömlig infokväll. Umgås, träffa nya vänner och lär dig mer om Lions! Vi har lyckats få Lions internationella GMT ledare till Åbo. Vår unga, erfarna och entusiasmerande finska Lion Antti Forsell kommer och gör oss lite klokare och har säkert massor att dela med sig av sina två år som en av LCI högsta chefer. Detta ska du inte missa!

Distriktets årsmöte 27 april

Kom ihåg att anmäla dig omgående till vårt spännande årsmöte. Vi har glädjande nog för tredje året i rad kamp om Guvernörsposten. Våra 2VDG kandidater i år är lion Eija Kesti från LC Naantali-Raisio och lion Jari Järvelä från LC Karinainen/Kyrö, jag önskar båda lycka till i valet. Jag hoppas du tar tillfället i akt och vill avsluta perioden tillsammans med oss med en hejdundrande och rolig fest i Mariehamn. Sista dagen vi kan garantera hotellrum på Hotell Arkipelag är den 15 mars. De är inte alla gånger man kan handla tax-free på vägen hem från distriktets årsmöte! ?


 

Kom ihåg att ha roligt tillsammans!

Distriktsguvernör Björn Hägerstrand

 

  Tulosta PDF

TillExtra

 


campaign100 logo DGTiedot lcif 50th anniversary logo

 

 

  DGExtra 6

 

Efter varje DG brev som handlar om aktuella händelser inom Lions, kommer det som jag nämnt tidigare, ett extra blad som berör ämnet ”roligt tillsammans”. Det är så många faktorer som inverkar på en medlems trivsel och därför har jag valt att indela dem i följande rubriker:

1. VARFÖR SLUTAR LIONS?
2. REKRYTERING & KONTINUITET
3. HUR MÅR KLUBBEN?
4. VAD ÄR LIONS?
5. LCI WEB-MÖLJIGHETER INOM LIONS
6. LÄR KÄNNA VARANN
7. VIDGA VYERNA
8. KREATIVITET & MÅNGFALD
9. ERKÄNNANDE

LÄR KÄNNA VARANDRA!

Inom Lions är det av största vikt att man lär känna alla sina vänner i klubben väl. Man skall ju sannolikt umgås med varandra livet ut. Ju bättre man känner varandra, desto större förståelse finns det till allas olikheter och behov. Det finns många olika orsaker till varför man är med i Lions och det finns säkert lika många variabler vad man helst vill göra inom Lions.

FUNKTIONER OCH UPPDRAG

Generellt ska alla medlemmar dra sitt strå till stacken. Många klubbar har system där alla någon gång ska ha haft alla funktioner i klubben. Av erfarenhet kan jag säga att det inte är optimalt, en del medlemmar har till för att de borde ta en funktion som de inte känner sig till freds med. Det kan vara att man inte vill vara president för att man inte tycker om att leda möten eller kassör för att

 
man inte känner sig till freds med ekonomi osv. Därför är det viktigt att man alltid försäkrar sig om att medlemmarna samtycker till de uppdrag de får i klubben, framför allt ledande positioner.

UTNYTTJA KLUBBEN S KOMPETENS

Om man känner varandra väl kan man dels utnyttja medlemmarnas kunskaper och kompetens inom olika områden och även undvika obehag. Skillnaden mellan en medlem som gör något den kan eller brinner för och en som gör det den är tvungen att göra, kan vara skillnaden mellan succé eller misslyckande.

MEDLEMSPRESENTATIONER

Ett tips för att lära känna varandra bättre är att klubben nu och då har medlemspresentationer. Man kan nu och då ha 15 minuters presentation, typ ”här är mitt liv” där medlemmen berättar lite om sig själv, familj, jobb, fritid vad man brinner för. Är man en stor klubb kan man ta flera per möte. Viktigt är att minnas upprepa dessa efter några år de det kommer in ny a medlemmar som inte hört dem förut.

PLACERINGSKORT

Ett sista tips för att lära känna varandra bättre och undvika grupperingar i klubben, är att skaffa placeringskort. Klubbmästaren delar ut placeringskort när du kommer till månadsmötet så att du alltid sitter på nya platser och med olika medlemmar. Du kan till exempel använda två spelkortspackar och samma kort kan sedan även användas till eventuellt klubb lotteri. Hoppas ni fick någon ny inspiration!


Distriktsguvernör, Björn Hägerstrand

 

pdf page


 

HelpLinkki

Länkar

Facebook A-piiri